Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Skuldproblem Konsumentverket – uppgift och tjänster

Konsumentverket – uppgift och tjänster

Konsumentverket är en statlig myndighet med ansvar för konsumentfrågor. De har bland annat i uppdrag att stödja och vägleda den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

​När det gäller att motverka problem med skulder tillhandahåller Konsumentverket material som ger stöd för kontroll över privatekonomin. De tillhandahåller även kompetensutvecklande verktyg, webbutbildningar och informationsbroschyrer.

Nedan finns en sammanställning av stödmaterial som kan vara till nytta för yrkesgrupper som möter riskgrupper för skuldproblem.

Arbetsverktyg

Budgetkalkylen

Budgetkalkylen är ett verktyg för den som vill hålla koll på sin ekonomi på ett överskådligt sätt. I kalkylen lägger man in uppgifter som inkomst, kostnader för bostad, transport och övriga månadskostnader. Resultatet visar sedan hur mycket som finns kvar att röra sig med under månaden, när alla fasta kostnader är betalda. Kalkylen kan också användas i mobilen, räkna på obegränsat antal familjemedlemmar och spara och återuppta personens budget när som helst.

Budgetkalkylen på Konsumentverkets webbplats

Lokal samverkan mot överskuldsättning – samlade verktyg inom ”Hur mår din ekonomi?

I handledningen hittar du en sammanställning av verktyg i syfte att stimulera till och underlätta en lokal samverkan mellan aktörer i samhället som kommer i kontakt med personer som riskerar skuldproblem. Här finns framgångsfaktorer och konkreta tips.

Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder på Konsumentverkets webbplats

Webbutbildningar

Korta utbildningspass om fyra lagar

Introduktionsutbildningar på Konsumentverkets webbplats tar cirka 30–45 minuter att genomföra:

• Avtalslagen 
• Konsumentköplagen
• Konsumenttjänstlagen
• Distansavtalslagen

Broschyrer

Broschyrer finns att beställa kostnadsfritt från Konsumentverket. Dessa kan till exempel läggas ut i väntrum eller användas vid förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd.

Broschyrer på Konsumentverkets webbplats

Koll på pengarna

Privatekonomisk guide med kostnadsberäkningar. Ger tips och råd om pengarna inte riktigt räcker till. Ger stöd att göra en budget. Lämplig för alla som har lite ont om pengar. Det finns en del information om ungdomar som ska flytta hemifrån. Broschyren finns på flera språk för nedladdning.

Koll på pengarna på Konsumentverkets webbplats

Går din ekonomi inte ihop?

Kommunens budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd på vägen mot en lösning. Broschyrer om privatekonomi ger information om vilken hjälp man kan få.

Broschyrer om privatekonomi på Konsumentverkets webbplats

Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi

Lättläst version av broschyren Går din ekonomi inte ihop? Broschyren finns på olika språk och är skriven på enkel svenska.

Går din ekonomi inte ihop? - Lättläst version av broschyren på Konsumentverkets webbplats

Hur mår din ekonomi?

Foldern finns i sju språk. Den är tänkt som ett stöd i samtal kring privatekonomi. Den kan också delas ut eller tillgängliggöras i publika lokaler.

Hur mår din ekonomi på Konsumentverkets webbplats

Välkommen hem

Några tips för den som skall flytta till egen bostad. Vad det innebär att få ett eget kontrakt och vilka skyldigheter och rättigheter har man.

Välkommen hem på Konsumentverkets webbplats

Gilla din ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi. De fem broschyrerna Budget betala, Spara Låna, Fonder, Pension och Familjejuridik finns att ladda ner.

Fem broschyrer på Gilla din ekonomis webbplats 

Ny i Sverige

Hallå konsument har enkel information till nyanlända i broschyren Ny i Sverige. Den finns på svenska och som Lättläst på flera andra språk och kan även användas till andra målgrupper. Som komplement finns också en film på enkel svenska. Materialet kan beställas på svenska och laddas ned digitalt.

Broschyren Ny i Sverige på Hallå konsuments webbplats

På Hallå konsument finns även fler bra sidor om hur man får pengarna att räcka till.

Mer information om hur man får pengarna att räcka till på Hallå konsuments webbplats

Filmer

Livssituationer

Hallå konsument har filmer inom ”pengar och ekonomi” när det gäller olika livssituationer som arbetslös, att separera, börja studera, flytta ihop, få barn, köpa bostad och ny i Sverige.

Filmer om livssituationer på Hallå konsuments webbplats

Bra länkar

Kontakta Budget och skuldrådgivare i kommunen – Hallå konsuments webbplats

Kontakta kommunens konsumentverksamhet – Hallå konsuments webbplats

Information om betalningsanmärkningar och vad som kan hända om räkningar inte betalas i tid på Datainspektionens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd