Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Socialförsäkringar Förmåner för barnfamiljer

Förmåner för barnfamiljer

Inom socialförsäkringen finns ett stort antal förmåner som ska ge ekonomisk trygghet i livets olika skeenden. Här får du en sammanfattning av de vanligast förekommande förmånerna som riktar sig till barnfamiljer.

​Vanliga förmåner för barnfamiljer hos Försäkringskassan är barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och vårdbidrag. Hos Pensionsmyndigheten finns barnpension och efterlevandestöd.

Här följer en sammanfattning av förmånerna och för mer detaljerade fakta om respektive förmån finns länkar till Försäkringskassans respektive Pensionsmyndighetens information.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Vem kan få barnbidrag och flerbarnstillägg? Man får barnbidrag om man

 • är vårdnadshavare till barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige. I vissa situationer kan man få barnbidrag för barn som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
 • är försäkrad i Sverige. Det är man vanligtvis om man bor här.

Tänk på att barnbidraget dras in om:

 • föräldern eller barnet ska bo utomlands mer än sex månader
 • när barnet fyller 16 år får man inget barnbidrag längre. Hur länge barnet får barnbidrag beror på när barnet fyller år.
Flerbarnstillägget betalas automatiskt ut om man får barnbidrag för minst två barn.
När barnet har fyllt 16 år kan man fortsätta att få flerbarnstillägg om barnet är kvar i grundskolan eller särskolan. Det gäller även om barnet går på gymnasiet eller särgymnasium. Om barnet får studiehjälp från CSN behöver föräldern inte anmäla det till Försäkringskassan. Försäkringskassan får den informationen från CSN.
Eftersom CSN inte betalar studiestöd under juli och augusti kommer föräldern att få vänta på flerbarnstillägget under denna period. Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i början av oktober. Sommaruppehållet i utbetalningen av flerbarnstillägg sker varje år för barn som studerar med studiehjälp.

Barnbidrag och flerbarnstillägg på Försäkringskassans webbplats

Barnbidraget betalas till annan än föräldern om barnet:

 • placeras i familjehem
 • placeras i hem för vård eller boende eller i stödboende
 • kommer ensam till Sverige.

Barnbidrag till annan än föräldern på Försäkringskassans webbplats

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer och personer under 29 år som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Kassakollen ger snabbt och enkelt information om hur mycket pengar man kan få i bostadsbidrag.

Kassakollen på Försäkringskassans webbplats

Det är viktigt att den som får bostadsbidrag meddelar Försäkringskassan om inkomsten eller boendesituationen förändras, till exempel om man slutar studera och börjar jobba eller får en högre inkomst. Om man får för mycket bostadsbidrag kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats

Föräldrapenning

Föräldrapenning är pengar man får för att kunna vara hemma med sitt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Man kan få föräldrapenning:

 • Om man är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Man räknas också som förälder om man bor tillsammans med föräldern och har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, är eller har varit gift med föräldern, är eller har varit registrerad partner med föräldern.
 • Om man är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete.
 • Om man är försäkrad i Sverige. Det är man vanligtvis om man bor här.
  Hur många dagar man kan ta ut och hur länge beror på när barnet är fött.

Regler om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Föräldrapenning och ekonomiskt bistånd

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Det som regleras är rätten för en arbetstagare som får barn att vara ledig en viss tid från sitt arbete.

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen, SoL, och förutsätter att var och en gör vad som rimligen kan begäras för att klara sin egen försörjning. Det innebär att det inte finns en rätt att få försörjningsstöd en viss tid som kompensation vid låg föräldrapenning.

Läs mer: Viktigt att känna till  inom temat Yrkesintroduktion ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Först och främst ska föräldrarna själva försöka komma överens om underhållsbidrag.

Om föräldrar inte kommer överens, eller om den andra föräldern inte kan betala, kan man söka underhållsstöd från Försäkringskassan.

Underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats

Underhållsstöd på Försäkringskassans webbplats

Vårdbidrag

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Det finns en Guide för funktionsnedsättning där föräldrar genom att svara på några frågor om barnets situation enkelt se om de kan ha rätt till vårdbidrag.

Vårdbidrag på Försäkringskassans webbplats

Guide för funktionsnedsättning på Försäkringskassans webbplats

Barnpension och efterlevandestöd  hos Pensionsmyndigheten

Barn som har en förälder som avlidit kan få barnpension. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidna föräldern bidrog med.

Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för barn under 18 år som får låg eller ingen barnpension.

Barnpension och efterlevandestöd på Pensionsmyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd