Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Spelproblem Risk- och skyddsfaktorer

Risk- och skyddsfaktorer

Riskfaktorer för spelproblem är bland annat riskkonsumtion av alkohol och låg impulskontroll hos den som spelar. Ekonomisk och social trygghet är exempel på faktorer som skyddar mot spelproblem.

​För att kunna arbeta förebyggande behöver kommunerna utgå från vad som orsakar problem med spel om pengar. Det behövs kunskap om olika risk- och skyddsfaktorer för att kunna ta fram generella och riktade förebyggande åtgärder. Etablerade metoder och erfarenheter från alkoholområdet kan också vara ett stöd för att utforma åtgärder.

Alkoholproblem och låg impulskontroll ökar risken för spelproblem

Riskfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar risken att utveckla spelproblem. Riskfaktorer finns på flera nivåer: hos personen själv, i det sociala nätverket och i samhället i stort.

Faktorer som ökar risken att utveckla spelproblem är exempelvis riskkonsumtion av alkohol, tidigare spelproblem, spel om pengar under skol- eller arbetstid, otrygg uppväxt och låg impulskontroll.

Att dricka alkohol och spela samtidigt är en riskfaktor

Att avstå från alkohol medan man spelar kan minska spelande och riskbeteende i spelandet. Personer som dricker alkohol i samband med spel tar snabbare beslut och satsar mer pengar per omgång. Att dricka alkohol under en spelsession är därför en riskfaktor för spelproblem.

Risken är stor att spelproblem kommer tillbaka

Risken att få problem med spel om pengar är högre bland personer som tidigare haft spelproblem. En femtedel av de personer med spelproblem som tillkommer under ett år har tidigare haft spelproblem.

Spel om pengar under skol- eller arbetstid ökar risken för spelproblem

Problem med spel om pengar är vanligare hos personer som spelar på skol- eller arbetstid. Av dessa personer har 18 procent spelproblem, jämfört med två procent av de som inte spelar på skol- eller arbetstid. Att spela under skol-och arbetstid är alltså en riskfaktor för att utveckla spelproblem. Arbetsplatser och skolor är därför viktiga i det förebyggande arbetet.

Spel med hög riskpotential ökar risken för spelproblem

Själva utformningen av vissa spel gör att de medför särskilt stor risk för spelproblem - de har en hög riskpotential. En förklaring är att spelens design och miljö påverkar hjärnans belöningssystem.

Spelautomater, kasinospel och poker på internet är spel med hög riskpotential. Dessa spel ökar risken att utveckla spelproblem, särskilt bland personer som inte tidigare spelat på dessa spel. Tillgängligheten till spel har ökat genom att många spel med hög riskpotential är tillgängliga på internet. Att spela på internet har ökat starkt de senaste åren.

Ekonomisk och social trygghet skyddar mot spelproblem

Skyddsfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar motståndskraften mot att utveckla spelproblem eller dämpar effekten av riskfaktorerna.

Trygg uppväxt, tryggt bostadsområde och ekonomisk och social trygghet är faktorer som skyddar mot spelproblem. Att ha en god allmän hälsa, att gå ut skolan med fullständiga betyg och att den sociala omgivningen inte tycker att spel om pengar är viktigt är andra viktiga skyddsfaktorer.

Läs mer:

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem på Folkhälsomyndighetens webbplats

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Spelprevention – en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete

Spelprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem. Den ger också vägledning för den som planerar och genomför förebyggande åtgärder.

Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention