Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Spelproblem Spelproblem hos barn och unga

Spelproblem hos barn och unga

Barn och unga har rätt till en spelfri barndom. Därför behövs åtgärder som kan hindra minderåriga från att spela om pengar. Dessutom behövs åtgärder som främjar en uppväxtmiljö fri från spelproblem.

​Många barn och unga under 18 år spelar om pengar trots åldersgränser. De spelar ofta på internet, till exempel på mobil, läsplatta eller dator.

Vanligt med spelande och spelproblem bland unga pojkar

Pojkar spelar om pengar oftare än flickor. Nästan en femtedel av flickor i åldrarna 16–17 år har spelat om pengar det senaste året. De vanligaste spelen är lotterier och spelautomater. Nästan en fjärdedel av pojkar i åldrarna 16–17 år har spelat om pengar det senaste året. De vanligaste spelen är sportspel, lotterier och poker.

Förekomsten av spelproblem varierar. I gruppen 16–19-åringar har tio procent av pojkarna och två procent av flickorna viss risk för spelproblem eller problemspelande. För pojkar ökar spelproblemen när de fyller 18 år, den ålder då man tillåts börja spela på de flesta spelformer. Det mönstret syns inte hos flickor.

Spelproblemen ökar när spel kombineras med alkohol och/eller vid samtidig psykisk ohälsa. Därför är det viktigt i det förebyggande arbetet mot spelproblem att vara extra uppmärksam på unga som mår dåligt och/eller dricker alkohol.

Problem med spel om pengar kan påverka stora delar av ungdomars liv som relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Risk- och skyddsfaktorer för att utveckla spelproblem

Olika faktorer kan öka eller minska risken att barn och unga utvecklar spelproblem. Genom att begränsa möjligheterna för minderåriga att spela om pengar minskar risken för att den unga utvecklar spelproblem senare i livet. Personer som har haft spelproblem som unga riskerar nämligen i högre grad än andra att drabbas igen som vuxen.
Genom att kommunernas föräldrastödjande åtgärder och åtgärder inriktade på att underlätta lärandet i skolan, ökar möjligheten att förebygga spelproblem.

Riskfaktorer som kan påverka att unga utveckla spelproblem är:

  • låga skolresultat
  • att vara pojke
  • impulsivitet
  • alkoholkonsumtion
  • användning av droger
  • depression
  • erfarenhet av våld
  • olagliga handlingar hos sig själv och kompisar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar