Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Teman Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Temat samlar och presenterar ett utbildningspaket som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

 

Podd om våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism och hur kan socialtjänsten arbeta för att barn och unga vuxna inte ska dras in i detta? Lyssna på Monica Axelsson och Åsa Carlsson från verksamheten Trygga föräldrar, socialtjänsten i Örebro, som berättar om hur de arbetar med familjer vars barn är eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism. Från Socialstyrelsen deltar utredarna Olga Gislén och Maria Boustedt Hedvall. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. 26 oktober 2018.

Avsnitt 50 av Socialstyrelsens podd På djupet

Vägledning för arbete med återvändare och andra personer i våldsbejakande extrema miljöer  

Våldsbejakande extremism - stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extrema miljöer belyser socialtjänstens möjligheter att ge insatser utifrån behov till personer involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer, samt stöd till deras närstående. Regelverket på området tydliggörs, samt vilka förutsättningar socialtjänsten och andra aktörer har att samverka kring frågorna.

Vägledningen

Omslag Utbildningsmaterial Våldsbejakande extremismUtbildningsmaterial

Våldsbejakande extremism – Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna.
Utbildningsmaterialet

Omslag studiehandledning Våldsbejakande extremismStudiehandledning

Studiehandledningen beskriver hur du kan arbeta med utbildningspaketet “Våldsbejakande extremism”. Den riktar sig främst till dig som leder en verksamhet inom socialtjänsten, ansvarar för kompetensutveckling eller som håller i utbildningstillfällen.

Studiehandledningen

​Presentationsmaterial i fem delar

I utbildningspaketet finns olika presentationsmaterial.

Om våldsbejakande extremism
Presentation till dig som är chef eller ska leda arbetet. Om syftet med utbildningen och innehållet i utbildningsmaterialet.

Kort om våldsbejakande extremism
Presentation som ger en kortfattad översikt och en introduktion till vad våldsbejakande extremism är.

Tre presentationer som följer tre faktaavsnitt i utbildningsmaterialet och de reflektionsfrågor som finns till varje avsnitt:
Förebygga och upptäcka
Utreda
Insats