Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kurser & utbildningar SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildning SIP för vuxna syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Lagen om den samordnade individuella planen, SIP, gäller alla enskilda och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att individens samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses. Företrädare från kommun och landsting ska göra en bedömning om en plan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Planen kan dock inte göras utan att den vuxne ger sitt samtycke till samarbetet.

Webbutbildningen SIP för vuxna och handboken SIP – ett verktyg för samverkan – vuxna, syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Innehåll och genomförande

I webbutbildningen kan du kan lära dig mer om den samordnade individuella planen och hur ett SIP-möte kan gå till. Utbildningens längd är totalt en timme och kan genomföras var du vill och när du vill. För att få en anpassad pedagogisk miljö, ta dig tid att läs all information noggrant.

Webbutbildning i SIP på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?