Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation

Brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation

SKL har tagit fram en brukarundersökning för ensamkommande barn och unga vars syfte är att ta reda på hur ungdomarna upplever kvalitén i sitt boende och det stöd som ges.

​Brukarundersökningen är tänkt att vara ett stöd till kommuner och privata utförare i arbetet med brukarmedverkan och verksamhetsutveckling.

Anmälan görs innan första augusti och undersökningen genomförs under september och oktober. Resultatet redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen samt i ett Excel dokument där filtreringar kan göras för att analysera resultatet i olika nivåer.

För mer information om och anmälan till brukarundersökningen, besök www.skl.se och sök på Brukarundersökning ensamkommande.