Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ensamkommande - Familjeåterförening, ny text på Kunskapsguiden

Ensamkommande - Familjeåterförening, ny text på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden har en text om familjeåterförening publicerats. Texten förtydligar avsnittet om familjeåterförening i handboken Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.

​Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras. Barnet, dess företrädare, vårdgivare respektive familjehemsföräldrar behöver delta tillsammans med socialtjänsten i barnets anvisningskommun, som ansvarar för barnet om inte en överflyttning av ärendet har gjorts.

Planeringen måste utgå från barnet och hur situationen ser ut i det enskilda fallet. Barnet behöver information om vad som kommer att hända när familjen anländer. Familjen å sin sida har antagligen behov av hjälp med boende, ekonomiskt bistånd och annat stöd för att etablera sig i samhället.

Som vid andra ansökningar om insatser får socialtjänsten pröva familjens behov av bistånd. Barnet har inte något ansvar för planeringen eller faktisk hjälp till familjen vid en familjeåterförening.

Läs mer i texten Familjeåterförening på Kunskapsguiden

Mer information om ensamkommande barn och unga hittar du på kunskapsguiden/ensamkommande