Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Aktuellt Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga

Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga

Den 1 juli 2018 träder ändringar i kraft i lagen (2016:752 ) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Ändringen gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkom-mande unga för studier på gymnasienivå.

​För att någon ska omfattas behöver att ett antal krav vara uppfyllda. Till exempel att

  • den första ansökan om uppehållstillstånd registrerades hos Migrationsverket senast den 24 november 2015,
  • beslut om utvisning har fattats (eller annars skulle fattas) 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016,
  • personen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs,
  • personen studerar eller har för avsikt att studera i gymnasieskolan, i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, eller studerar eller har för avsikt att studera på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna,
  • personen tidigare har studerat i Sverige.

En ansökan om uppehållstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018 och får göras bara vid ett tillfälle.

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Uppehållstillstånd för gymnasiesstudier för dig som har sökt asyl på Migrationsverkets webbplats


Uppehållstillstånd för gymnasiestudier på SKLs webbplats