Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal

I den reviderade upplagan av Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Omslagsbild till Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

​I den reviderade upplagan av Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.
En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

Handbokens upplägg

Handboken inleds med en allmän beskrivning av lagstiftningen om självbestämmande och informationens betydelse för delaktighet. De följande kapitlen behandlar de bestämmelser som mer specifikt reglerar patientens ställning, det vill säga hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera, ge patienten möjligheter att välja behandlingsalternativ och erbjuda ny medicinsk bedömning. Lagregleringen av vårdgaranti, val av vårdgivare och utförare, kontinuitet och samordning samt journalföring, sekretess och informationssäkerhet behandlas i särskilda kapitel. Handboken avslutas med kapitel om hantering av klagomål och patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbete, exempel på etiska dilemman, Internet som informationskälla samt kvalitetsindikatorer och uppföljning.

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal är utgiven av Socialstyrelsen.

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman