Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Utreda barn och unga

​Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen ger vägledning genom att samlat redogöra för lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, förarbeten och beslut från Justitieombudsmannen (JO) när det gäller socialnämndens ansvar för att ta emot en anmälan, göra en förhandsbedömning, utreda, genomföra och följa upp öppenvårdsinsatser i ärenden som gäller barn och unga enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I handboken beskrivs också förebyggande insatser enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Handboken är uppdelad i sex delar. Den första delen beskriver utgångspunkter för den sociala barn- och ungdomsvården. Del två till fyra följer en kronologisk ordning för handläggning av ett ärende från aktualisering till avslut. Den femte delen beskriver den särskilda handläggningen när det gäller brott mot barn. I den avslutande sjätte delen finns information om några aspekter för handläggning av ärenden om unga i åldern 18–20 år.

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6). Handboken är en del av den information som behövs som stöd för handläggningen men för att få hela bilden av hur handläggningen bör gå till behövs andra handböcker, vägledningar och skrifter. I handboken ges därför tydliga läshänvisningar till andra publikationer från Socialstyrelsen.  

Fem filmer om handbokens delar

Till var och ett av handbokens kapitel finns en kort film. Att se filmerna tillsammans i en arbetsgrupp kan vara en utgångspunkt för att prata om hur ni arbetar idag och hur arbetets olika delar kan utvecklas. Filmerna finns på Socialstyrelsens webbplats.  

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen är utgiven av Socialstyrelsen. 
Fem filmer om handbokens delar på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?