Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Att utveckla grunddata och indikatorer – För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

Att utveckla grunddata och indikatorer – För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

Att utveckla grunddata och indikatorer – För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik presenterar avgränsade och definierade målgrupper för uppföljning samt uppföljningsområden med tillhörande indikatorer. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Att utveckla grunddata och indikatorer – För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik innehåller förslag på hur målgrupperna ska avgränsas, samt föreslår uppföljningsområden och indikatorer för att följa den vård och omsorg som ges till målgrupperna. I kunskapsstödet ges också förslag på hur relevanta datakällor kan utvecklas. Syftet är att följa och belysa kvaliteten och effektiviteten i vård och omsorg för barn och unga med psykisk ohälsa samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Avgränsning av målgruppen för uppföljning av barn och unga med psykisk ohälsa omfattar de följande undergrupperna:

  • barn som har kontakt med BUP eller annan specialistverksamhet-riktad till barn och unga med psykisk ohälsa
  • unga vuxna 18–24 år som har kontakt med den specialiserade psykiatriska vården
  • barn eller unga (upp till 21 år) som är placerade av socialtjänsten och har kontakt med den specialiserade psykiatriska vården.

Att utveckla grunddata och indikatorer – För barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik är utgiven av Socialstyrelsen.

Att utveckla grunddata och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?