Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Dödsorsaker 2014

Dödsorsaker 2014 visar att den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar. Rapporten beskriver dödsorsaker år 2014 samt utvecklingen över tid. År 2014 avled 89 062 personer i Sverige. Dödsorsaker 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Dödorsaker 2014

​År 2014 avled 89 062 personer i Sverige, varav 45 622 kvinnor och 43 440 män. Detta är en minskning i absoluta tal med 1,6 procent jämfört med år 2013. Nästan tre fjärdedelar, 71 procent, av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Totalt avled 940 per 100 000 kvinnor och 897 per 100 000 män. Jämfört med 2013 innebär detta en minskning med 3,3 procent för kvinnorna och med 1,7 procent för männen.

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligast

Sedan slutet av 1980-talet har dödligheten för de flesta dödsorsaksgrupper minskat, både för kvinnor och för män. Om hänsyn tas till ålder ligger dödstalen generellt lägre för kvinnor än för män. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som var underliggande dödsorsak för 37 procent av kvinnorna och för 36 procent av männen. För hjärt- och kärlsjukdomar har dödstalen sjunkit kontinuerligt under perioden 1987–2014, från 148 år 1987 till 52 år 2014 per 100 000 kvinnor i åldrarna 15–74 år. För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 406 till 121.

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 24 procent av dödsfallen bland kvinnorna och för 28 procent bland männen. Bland kvinnor har dödligheten i lungcancer ökat och sedan år 2005 står den för den största delen av dödsfallen i tumörer bland kvinnor. Trots att antalet döda i prostatacancer har minskat under de senaste åren är detta fortfarande den tumörform som står för flest döda bland männen.

Kraftig ökning av narkotikarelaterad dödlighet 

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat sedan år 1987 och sedan år 2011 kan man se en kraftig ökning från 467 till 765 dödsfall år 2014 vilket motsvarar 6,4 respektive 10,3 dödsfall per 100 000 invånare. Männen är kraftigt överrepresenterade och 2014 utgjorde denna grupp 85 procent av dödsfallen. Samtidigt kan man bland männen se en minskning i alkoholrelaterade dödsfall under perioden 1987–2014, från 40,5 till 31,4 dödsfall per 100 000 invånare. Alkoholrelaterad dödlighet har för kvinnor under perioden 1987–2014 legat på en relativ stabil nivå med cirka 10 dödsfall per 100 000 invånare. 

Omfattning  

Statistiken omfattar samtliga döda under 2014 som vid dödsfallet var folk-bokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och oavsett om personen var svensk medborgare eller inte. Dödsorsaksintyg saknas för 1,0 procent av dödsfallen. Dessa finns med i dödsorsaksregistret men utan medicinsk information.

Dödsorsaker 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Dödsorsaker 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman