Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 – redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 – redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 på Socialstyrelsens webbplats

​E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 visar att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna är ojämn. Men kunskapsstödet visar också en ökning inom de flesta områden som undersökts.

Kunskapsstödet visar bland annat följande:

  • Andelen digitala trygghetslarm ökar men kommunerna nådde inte målet om att alla larm skulle vara digitala den 31 december 2016.
  • Användningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, för att läsa information ökar men det är bara en mindre del av kommunerna som kan producera journalmaterial så att andra vårdgivare kan läsa det.
  • En liten andel av socialtjänstens personal har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
  • Andelen personal som kan läsa och dokumentera information mobilt är fortfarande liten.
  • Få privata utförare av kommunal hälso- och sjukvård använder NPÖ för att ta del av information och det finns inga privata utförare som producerar uppgifter i systemet.
  • Utvecklingen av e-tjänster i kommunerna är svag. De tjänster som ökar är webbaserade biståndsansökningar inom äldreomsorgen, inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar och inom ekonomiskt bistånd.
  • Användningen av övrig välfärdsteknik ökar i kommunerna, och det gäller främst olika typer av passiva larm och sensorer samt vårdplanering via videokonferens.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 bygger på nyckeltal som har tagits fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet.

Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman