Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering är en nationell jämförelsestudie av föräldrastödsprogram. Den beskriver vetenskapligt stöd för fyra riktade föräldrastödsprogram i Sverige. Utvärderingen är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Effekter av föräldrastöd - redovisning av en nationell utvärdering

​Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering visar att föräldrastöd kan minska barns och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande problem hemma. Det visar resultaten från en nationell jämförelsestudie av föräldrastödsprogrammen Cope, Komet, Connect och De otroliga åren samt en självhjälpsbok om föräldrastöd som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Studien har genomförts som en effektutvärdering av insatser inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Den avser riktat eller indikerat föräldrastöd, det vill säga föräldrastöd som riktas till föräldrar som har problem i föräldraskapet eller som ingår i en grupp där risken för sådana problem är stor.

När det gäller föräldrastödsprogrammen visar resultaten att barnens beteendeproblem minskar och föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap. De föräldrar som deltog i programmen var mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteende än föräldrar som inte deltog. Förbättringarna skedde främst under de första fyra till fem månaderna efter att programmen påbörjats, men kvarstod både ett och två år senare. Förbättringarna gällde alla de fyra studerade programmen, trots att de har olika teoretiska utgångspunkter. Förbättringarna var också desamma oavsett om programmen getts inom socialtjänst, skola eller barn- och ungdomspsykiatri.

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering är utgiven av Socialstyrelsen.

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?