Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna redovisar statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna år 2012. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​I kunskapsstödet Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna år 2012.

Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM. De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte.

Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser år 2012 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman