Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om ekonomiskt bistånd 2018

Antalet biståndsmottagare och biståndshushåll minskade år 2018. Drygt 206 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2018, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Det var fjärde året i följd som antalet biståndshushåll minskade. Biståndsbeloppet per hushåll ökade till följd av att antal biståndsmottagare minskade medan totalt utbetalt ekonomiskt bistånd ökade.

Antalet biståndsmottagare och biståndshushåll minskade år 2018. Det var fjärde året i följd som antalet biståndshushåll minskade. Antalet biståndsmottagare var dryga 394 000. Av dessa var omkring 120 000 kvinnor, 135 000 män och 139 000 barn.

Biståndsbeloppet per hushåll ökade till följd av att antalet biståndsmottagare minskade medan totalt utbetalt ekonomiskt bistånd ökade.

Under 2018 betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna ökade med tre procent i fasta priser jämfört med år 2017. Det var den kraftigaste procentuella uppgången sedan år 2010. Under perioden 1994–1999 var utbetalt bistånd som högst och har sedan dess minskat. I och med finanskrisen åren 2009–2010 ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd men nådde inte upp till nivåerna under perioden 1994–1999. Det utbetalade biståndet har under de senaste åren planat ut och befinner sig på en lägre nivå än under åren 2009–2010.

Statistik om ekonomiskt bistånd 2018 på Socialstyrelsens webplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?