Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur – utgångspunkter och förslag

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur – utgångspunkter och förslag

Kunskapsstödet Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur redovisar en modell för uppföljning av huvudmännens införande av en gemensam informationsstruktur för vård- och omsorgsdokumentation. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

​Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur – utgångspunkter och förslag redovisar en modell för uppföljning av huvudmännens införande av en gemensam informationsstruktur för vård- och omsorgsdokumentation. Modellen mäter grad av införande respektive uppnådd nytta. Kunskapsstödet beskriver också uppdragets genomförande och teoretiska utgångspunkter.

Satsningarna på en effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg är omfattande och genomförs med stöd av strategin för nationell eHälsa. Nationell eHälsa syftar till att skapa konkret nytta för individer, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare genom väl fungerande elektroniska beslutsstöd, e-tjänster och strukturerad dokumentation.

Socialstyrelsen har under ett antal år utvecklat en nationell informationsstruktur och olika delar i ett nationellt fackspråk, en så kallad gemensam informationsstruktur.

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur – utgångspunkter och förslag är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur – utgångspunkter och förslag på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman