Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder - Systematisk kartläggning av publikationer 1980–2007

Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder - Systematisk kartläggning av publikationer 1980–2007

Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder - Systematisk kartläggning av publikationer 1980–2007 är en beskrivning av den existerande litteraturen för ämnesområdet. Den systematiska kartläggningen är utförd av Socialstyrelsen.

I Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder kartläggs publikationer som rapporterar om studier om boendeformer och boendeinsatser för personer med psykisk störning eller psykiskt funktionshinder. Publikationer som kan ligga till grund för bedömning av evidens har identifierats. Även områden där studier saknas har identifierats.

Mer om den systematiska kartläggningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman