Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom

EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom

EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom är en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, om kunskapsläget. Rapporten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

Rapporten visar att det finns viss vetenskaplig dokumentation som visar nyttan av EMDR-behandling för barn och ungdomar. Men eftersom den vetenskapliga dokumentationen är begränsad bör effekter av EMDR-behandling i studier jämföras med andra behandlingsalternativ inklusive standardbehandling. Likaså bör kostnadseffektiviteten studeras under svenska förhållanden. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?