Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende granskar erfarenheter och upplevelser av vårdens bemötande av personer med självskadebeteende. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende granskar erfarenheter och upplevelser av vårdens bemötande av personer med självskadebeteende. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Självskador är vanligare bland flickor än bland pojkar och debuterar oftast vid cirka 12 till 14 års ålder. I svenska skolor anger 15–20 procent av alla ungdomar att de vid minst fem tillfällen utfört handlingar för att skada sig själva.

Upplevelser av bemötande vid självskador

Vården av personer med självskadebeteende kan förbättras betydligt. Även attityderna bland vårdpersonal gentemot personer med självskadebeteende kan bli bättre. Personer som skadat sig själva efterlyser inflytande, kontinuitet och respekt inom vården. Idag upplever många vuxna att vårdpersonal är dömande, inte lyssnar, och saknar tillräcklig kunskap både i psykiatri och om självskadebeteende. De uttrycker att de sällan erbjuds möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vården och att vården saknar meningsfullt innehåll.

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman