Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem är en systematisk kunskapsöversikt från Socialstyrelsen.

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem är en sammanställning och värdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Kunskapsöversikten omfattar underlag om insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruk eller beroendeproblem, eller där en eller båda föräldrarna har någon psykisk funktionsnedsättning.

Mer om den systematiska kunskapsöversikten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman