Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor

Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor

Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor innehåller en beskrivning av forskningsläget kring utvärderade insatser för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskapsinvandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor beskriver forskningsläget kring utvärderade insatser för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskapsinvandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar. Syftet med översikten är att kartlägga forskning om:

  • interventioner för äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld i en nära relation
  • risk- och skyddsfaktorer kopplade till våldsutsatthet hos äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor.

Resultaten av kartläggningen visar att det inte finns några utvärderade interventioner för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskapsinvandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar. Det finns heller inga studier som undersöker risk- och skyddsfaktorer kopplade till våldsutsatthet hos dessa grupper av utländska kvinnor.

Rapporten beskriver sökprocessen och kortfattat vilka studier som upptäcktes i sökprocessen och som angränsade till studiens syfte.
Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?