Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan möjligen minska spelberoende eller problemspelande. Det visar Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande, en systematisk litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande är en systematisk litteraturöversikt som utvärderar effekter av psykologiska och farmakologiska metoder för att behandla beroende av spel om pengar. De psykologiska metoder som har utvärderats är manualbaserade behandlingar samt kort rådgivning. Läkemedlen som har utvärderats är sådana som används vid andra beroendediagnoser samt antidepressiva, stämningsreglerande, antiepileptiska och antipsykotiska substanser.

Resultaten av utvärderingen visar att av de psykologiska metoder som idag används kan kognitiv beteendeterapi, KBT, möjligen minska svårighetsgraden av spelande. Kunskapsstödet visar även att läkemedlet naltrexon, som idag används för att behandla alkoholberoende, minskade svårighetsgraden av spelande i några mindre studier men underlaget var inte tillräckligt för att bedöma om effekterna var signifikanta.

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?