Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter som redovisar kunskap om metoder och modeller för barnhälsovårdens arbete med att förebygga och ge tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn 0–5 år. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter kartlägger kunskap om metoder och modeller för barnhälsovårdens förebyggande arbete och tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn 0–5 år. Rapporten är baserad på systematiska kunskapsöversikter som är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Kunskapsstödet riktar sig främst till ansvariga inom barnhälsovård samt till forskare med intresse för metodutveckling inom fältet. Det är tänkt som ett underlag för kommande vägledningar för barnhälsovården.

De identifierade metoder som utvärderats i internationella litteraturdatabaser och redovisats i kunskapsstödet är följande:

  • föräldrastödsprogram som riktade till föräldrar till barn med känslomässiga eller utagerande beteendeproblem;
  • insatser i form av barnomsorg/förskola i kombination med andra insatser riktade till barn som tillhör riskgrupper och till barnens föräldrar;
  • insatser i form av föräldrautbildning och hembesök för att förebygga misshandel riktade till föräldrar till barn som tillhör allmänna befolkningen eller riskgrupper.

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – en sammanställning av systematiska översikter är utgiven av Socialstyrelsen.

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?