Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – en sammanställning av systematiska översikter

Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – en sammanställning av systematiska översikter

Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är en sammanställning av systematiska översikter som undersöker tillförlitligheten av bedömningsmetoder för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och därigenom medverka till att de som behöver får tidiga insatser är ett viktigt uppdrag för barnhälsovården och elevhälsan. I Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – en sammanställning av systematiska översikter redovisar Socialstyrelsen det aktuella kunskapsläget om tillförlitligheten av bedömningsmetoder för att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Socialstyrelsen har sammanställt det vetenskapliga underlaget från systematiska översikter som undersöker tillförlitligheten av bedömningsmetoder för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar inom ramen för verksamheter som barnhälsovård, BHV, och elevhälsa, EH.

Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – en sammanställning av systematiska översikter är utgiven av Socialstyrelsen.

Upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – en sammanställning av systematiska översikter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?