Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård beskriver hur verksamheter kan skapa förutsättningar för ett aktivt arbete med brukarinflytande. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

​Att ge ordet och lämna plats riktar sig till socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. Vägledningen handlar om brukarinflytande både på individnivå och mer strategisk nivå.  Tyngdpunkten ligger på hur verksamheter kan skapa förutsättningar för ett aktivt arbete med brukarinflytande.

Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas. Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller både vuxna, barn och ungdomar.

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård är utgiven av Socialstyrelsen.

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård på Socialstyrelsens webbplats

Att ge ordet och lämna plats – Daisy 2.02 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman