Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga

Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga

Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Modellområdesarbetet syftar till att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa. Detta sker i 14 olika modellområden spridda över landet.

​Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Modellområdesarbetet har till uppgift att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet stöttade av ett centralt projektkansli i Stockholm.

Projektets övergripande mål är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver när de behöver det.

Projektet ska utifrån lokala förutsättningar ta fram fungerande metoder för arbete och samverkan. Till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp till rätt nivå.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i en överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva projektet och det finns 14 lokala projektområden i landet bland annat i Dalarna, Gävleborg, Västerbotten och Östergötland. Utvecklingsarbetet beräknas pågå 2009-2011.

Modellområdesarbete har en egen webbplats under SKL:s "paraply"-webb.

Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga

Hjälpte informationen på den här sidan dig?