Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser FIA – förutsättningar inför arbete – Manual till bedömningsmetoden

FIA – förutsättningar inför arbete – Manual till bedömningsmetoden

FIA-förutsättningar inför arbete är en bedömningsmetod för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. En manual till FIA beskriver kontexten kring biståndsmottagnade samt framtagningen och användningen av bedömningsmetoden. FIA är framtagen av Socialstyrelsen.

FIA – förutsättningar inför arbete är en standardiserad bedömningsmetod avsedd att användas i förändringsarbete med biståndsmottagare. Bedömningsmetoden är tänkt att utgöra ett stöd i såväl enskilda ärenden som verksamhetsutveckling i verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det är valfritt för verksamheter att använda FIA.

Syftet med FIA är att ge en samlad bild av en persons förutsättningar och behov av stöd inför arbete. Vidare att möjliggöra en individuell anpassning av krav och insatser samt involvera klienten i förändringsarbetet.

Målgruppen för FIA är arbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i cirka fem månader eller mer.

FIA är framtagen av Socialstyrelsen.

FIA – förutsättningar inför arbete på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?