Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA-bedömningsmetoder är tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. FREDA består av en manual och tre instrument. FREDA-bedömningsmetoder är framtagna av Socialstyrelsen.

​FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. De tre bedömningsmetoderna är:

  • FREDA-kortfrågor som är ett kort formulär som ger professionella stöd för att fråga om våld inom exempelvis socialtjänsten eller hälso- och sjukvård.
  • FREDA-beskrivning som ger en närmare beskrivning av karaktär och omfattning av det våld som en person varit utsatt för, såväl psykiskt som fysiskt och sexuellt.
  • FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld.

Målgruppen för FREDA är vuxna våldsutsatta personer. Det går rimligtvis ändå att använda instrumenten för personer under 18 år som utsätts, eller misstänks utsättas, för våld inom ramen för en parrelation (jfr 5 kap.1 § SOSFS 2014:4).

FREDA-bedömningsmetoder är framtagna av Socialstyrelsen.

FREDA-bedömningsmetoder på Socialstyrelsena webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?