Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Från enskilt ärende till nationell statistik – barns behov i centrum (BBIC)

Från enskilt ärende till nationell statistik – barns behov i centrum (BBIC)

Från enskilt ärende till nationell statistik – barns behov i centrum (BBIC) beskriver den nya versionen av BBIC och hur den tagits fram. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​På uppdrag av Socialstyrelsen har Örebro universitet sammanställt vad internationell forskning visar om de risk- och skyddsfaktorer som innefattas i BBIC. I uppdraget ingick också att ge svar på vilka av dessa risk- och skyddsfaktorer som har stöd i forskning, vilka som inte har det och vilka som saknas. Resultaten visar att det finns vetenskapligt stöd för att de flesta områden som ingår i BBIC-triangeln, vilken illustrerar kunskapsgrunden, är risk- eller skyddsfaktorer för utsatthet och psykosocial ohälsa, men att vissa områden behöver förändras.

Med utgångspunkt i forskningsöversiktens resultat har en analys och utveckling av en ny version av BBIC genomförts av forskare, experter och referensnätverk bestående av praktiker och samordnare, vilket har resulterat i en ny version av BBIC-triangeln, ett nytt metodstöd för handläggningsprocessen samt en reviderad och förenklad struktur för dokumentation utifrån nationella informationsstrukturens modell för socialtjänst. Den nya versionen är enklare, tydligare, innehåller färre överlappningar och repetitioner i strukturen och har fokus på risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna samt har forskningsstöd eller vilar på kon-sensus mellan sakkunniga.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, en grupp forskare och andra experter inom olika relevanta områden samt regionala BBIC-samordnare och utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Från enskilt ärende till nationell statistik – barns behov i centrum (BBIC) är utgiven av Socialstyrelsen.

Från enskilt ärende till nationell statistik – barns behov i centrum (BBIC) på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman