Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Klassificering och koder Nationell informationsstruktur 2016:1

Nationell informationsstruktur 2016:1

Den nationella informationsstrukturen, NI, ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård- och omsorg. Nationell informationsstruktur 2016:1 beskriver vidareutvecklingen av NI. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationell informationsstruktur 2016:1

​Den nationella informationsstrukturen, NI, ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård- och omsorg. Utifrån den process som individen genomgår beskriver NI den typ av information som behövs och hur denna ska struktureras för att kunna återanvändas för olika syften.

Nationell informationsstruktur 2016:1 beskriver vidareutvecklingen av NI. Resultatet av vidareutvecklingen är nio sammanhängande modeller som redovisas tillsammans med beskrivningar i bilagor. Modellerna finns på övergripande vård- och omsorgsnivå och på de specialiserade nivåerna för hälso- och sjukvård respektive socialtjänst.

Modellerna är av tre typer: process-, begrepps- och informationsmodell. NI:s vidareutvecklade processmodeller beskriver den individanpassade process som patienter eller brukare genomgår och som löper över organisatoriska gränser inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. Av begreppsmodellerna framgår det hur begreppen som identifierats i den individanpassade processen relaterar till varandra. Informationen som finns och skapas i processen måste dokumenteras på ett gemensamt och strukturerat sätt i relation till annan information. Denna struktur beskrivs i de vidareutvecklade informationsmodellerna.

De primära målgrupperna för NI är olika intressenter inom vård och omsorg: beställare och utförare, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och e-tjänster.

Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen. Socialstyrelsen har tidigare publicerat två delleveranser (NI 2015:1 och NI 2015:2) för att möjliggöra att resultatet kan användas direkt och har på så sätt fått in återkoppling på det pågående arbetet.

Nationell informationsstruktur 2016:1 är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationell informationsstruktur 2016:1 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman