Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Klassificering och koder Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur

Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur

Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur beskriver hur produkterna inom gemensam informationsstruktur används tillsammans. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna i
Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur beskriver hur produkterna inom gemensam informationsstruktur används tillsammans för att uppnå ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom ett avgränsat verksamhetsområde.
Processen vänder sig främst till verksamhetsutvecklare och informatiker och är ett stöd i arbetet med att strukturera och koda information som ska utbytas elektroniskt inom vård och omsorg.
Processen innehåller nio processteg och till de olika stegen finns stöddokument kopplade. Processtegen uppdelade i tre huvudområden: modellera, koda och terminologibinda.
Strukturera och koda information för elektronisk hantering – processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman