Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Analys av situationen i socialtjänsten – läget under hösten 2016 – delrapport 2

Analys av situationen i socialtjänsten – läget under hösten 2016 – delrapport 2

Analys av situationen i socialtjänsten innehåller en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

De många förändringar som skett under det senaste året avseende mottagandet av ensamkommande barn har i hög grad påverkat kommunernas arbete. Analys av situationen i socialtjänsten – läget under hösten 2016 – delrapport 2 presenterar en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Delrapporten utgår i första hand från socialtjänstens perspektiv men bilden har kompletterats med en fokusgrupp med ensamkommande barn.

Resultaten av undersökningen visar att släktingplaceringarna ökar. Dessa familjehem kan behöva mycket stöd för att klara uppdraget då de själva ofta är asylsökande och inte fullt integrerade i det svenska samhället. Det visar också att stödboendeformen har ännu inte fått något större genomslag även om många kommuner uppger att de omvandlar hem för vård eller boende, HVB, till stödboende.

Analysen visar att den psykiska ohälsan har ökat bland de ensamkommande barnen och de mår idag sämre än de barn som kommit tidigare. Ovissheten som följer med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till familjeåterförening påverkar barnen negativt, med psykisk ohälsa som följd.

Sammanfattningsvist visar analysen att situationen inom socialtjänstens barn och ungdomsvård är ansträngd och att kommunerna har fortsatta utmaningar både på kort och på lång sikt.

Analys av situationen i socialtjänsten – läget under hösten 2016 – delrapport 2 är utgiven av Socialstyrelsen.

Analys av situationen i socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?