Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder

Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder

Barn och unga 2013 visar att barn och unga har fått bättre förutsättningar för en god hälsa på många områden, men skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder visar att förutsättningarna för hälsa bland barn och unga har förbättrats över tid på många områden, men att skillnaderna mellan olika grupper har ökat.

Bland såväl ensamstående med barn som föräldrar till barn med funktionsnedsättning är andelen som har svårt att klara de löpande utgifterna och andelen som saknar kontantmarginal större, jämfört med sammanboende med barn respektive föräldrar till barn utan funktionsnedsättning.

Kunskapsstödet visar också att föräldrars utbildningsnivå och födelseland i allt högre grad påverkar barns och ungas förutsättningar att nå goda skolresultat och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket också är grundläggande förutsättningar för en god hälsa resten av livet.

Rapporten riktar sig i första hand till regeringen samt beslutsfattare på regional och lokal nivå. Förhoppningen är att rapporten ska utgöra ett bra underlag för kommande politiska prioriteringar när det gäller åtgärder för att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor och därmed framtidens folkhälsa.

Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Barn och unga 2013 på Folkhälsomyndighetens webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman