Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015

E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015

Rapporten E-hälsa i kommunerna innehåller uppföljningen av de nyckeltal som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram för att följa utvecklingen av e-hälsa i kommunerna.

Omslagsbild till E-hälsa i kommunerna
​Rapporten E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015 innehåller uppföljningen av de nyckeltal som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram för att följa utvecklingen av e-hälsa i kommunerna. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2013 om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

E-tjänster för brukare och patienter

En mindre andel av landets kommuner har en eller flera e-tjänster som är riktade till patienter, brukare, anhöriga eller allmänheten. Det är framför allt inom den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som kommunerna har infört e-tjänster. En förklaring till den svaga utvecklingen av e-tjänster är att kommunerna har lagt utvecklingsinsatserna på att bygga upp lokala och regionala plattformar och infrastrukturer där man ska lansera e-tjänsterna.

Digitala trygghetslarm i ordinärt boende

År 2015 uppskattar Socialstyrelsen antalet trygghetslarm till cirka 203 000 varav 54 000, cirka 27 procent, är digitala. Detta är en ökning från 2014 då andelen digitala trygghetslarm var 14 procent.

Nationell patientöversikt

I cirka 69 procent av kommunerna är samtliga kommunala vårdenheter anslutna till den nationella patientöversikten, NPÖ, så att de kan ta del av andra vårdgivares journaluppgifter. I 42 procent av kommunerna är vårdenheterna i privat drift anslutna. Det är i dag i huvudsak landstingens hälso- och sjukvård som kan visa sina journaler i NPÖ och endast tio kommuner har möjlighet att dela med sig av journaluppgifter.

Säker roll- och behörighetsidentifikation

I en majoritet av kommunerna, 96 procent, använder den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen i kommunala vårdenheter en säker roll- och behörighetsidentifikation och i 80 procent av kommunerna gör all hälso- och sjukvårdspersonal i privata verksamheter det.

Mobil dokumentation och tillgång till information

Det är få kommuner som har utvecklat ett mobilt arbetssätt inom såväl socialtjänsten som inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

Strukturerad dokumentation

En majoritet av kommunerna använder strukturerad dokumentation inom socialtjänstens i myndighetsutövningen av barnärenden och inom missbruksvården. I utförarledet är strukturerad dokumentation också vanligast inom barnverksamheter och missbruksvård.
E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.
E-hälsa i kommunerna på Socialstyrelsens webbplats ​​​​​​​​​​​​
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman