Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar – 169 svenska utvärderingar av psykologiska och sociala interventioner

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar – 169 svenska utvärderingar av psykologiska och sociala interventioner

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar innehåller en granskning av den vetenskapliga kvalitén hos samtliga svenska effektutvärderingar av psykologiska och sociala interventioner till och med april 2012. Syftet med granskningen är att identifiera förbättringsområden. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar – 169 svenska utvärderingar av psykologiska och sociala interventioner

​Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar innehåller en granskning av den vetenskapliga kvalitén hos samtliga 169 svenska effektutvärderingar av psykologiska och sociala interventioner, fram till april 2012. Syftet med granskningen är att identifiera förbättringsområden.

En generell slutsats är att det är påtaglig brist på utvärderingar inom individ- och familjeomsorg, skola, äldreomsorg, försäkringskassa och kriminalvård.

Granskningen beskriver en stor variation i rapporterad vetenskaplig kvalitet. Den visar att publicering i en tidskrift med kollegial granskning inte garanterar hög vetenskaplig kvalitet. Men den vetenskapliga kvaliteten ökade över tid. Det finns en risk att främst äldre utvärderingar redovisar snedvridna resultat som beror på kvalitetsbrister. Även nyare artiklar har delvis brister. Det talar för vikten av att förstärka utbildningen för forskare om hur effektutvärderingar bör genomföras och rapporteras.

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar är utgiven av Socialstyrelsen.

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar på Socialstyrelsens webbplats

Evidensbaserad praktik

En evidensbaserad praktik baseras på en sammanvägning av brukarens situation, erfarenhet och önskemål, den professionelles expertis och bästa tillgängliga kunskap om interventioners effekter. Hur informationen från dessa källor vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget. Utan kunskap om interventioners effekter minskar möjligheten att hjälpa klienten och innebörden av en evidensbaserad praktik urholkas. Det säkraste underlaget finns i utvärderingar där olika interventioner jämförs, så kallade effektutvärderingar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman