Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten är en broschyr som ger information om de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Broschyren är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Sedan 2010 har det pågått ett arbete för att utveckla regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten är en broschyr som ger information om de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Målen med de regionala stödstrukturerna är att de ska

 • bidra till en förbättring av socialtjänstens verksamhet, till nytta för
  brukarna
 • kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett
  praktiskt verksamhetsstöd
 • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik
  i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
 • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och
  strategier inom välfärdsområdet
 • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör
  kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
 • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till
  exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?