Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister

SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister

SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister innehåller kortfattad information om kvalitetsregistret SBR. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Nationella Kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning. Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjliggöra jämförelser inom och mellan vårdenheter, organisationer och vårdkedjor samt studera effekterna av specifika och samordnade insatser för personer som behandlas inom missbruks- och beroendevård.

SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister innehåller kortfattad information om kvalitetsregistret.

SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

SBR Svenskt beroenderegister – nationellt kvalitetsregister på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman