Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga är en skrift som fungerar som studiematerial och som fördjupning till en webbutbildning. Skriften är utgiven av Socialstyrelsen.

​Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga är ett utbildningsmaterial som syftar till att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och att presentera den senaste kunskapen inom området på ett lättillgängligt sätt.
Målet med utbildningspaketet är att ge verktyg för att identifiera, samtala med och fånga upp barn och unga som riskerar fara illa på grund av att de har sex mot ersättning.

Den här skriften handlar om att ge stöd och skydd till barn och unga som har erfarenhet av sex mot ersättning. Texten fungerar som studiematerial och som fördjupning till en webbutbildning. Skriften har större fokus på fakta medan webbutbildningen fokuserar på exempel i högre utsträckning. Skrift och webbutbildning kompletterar varandra men kan även användas separat.

Webbutbildningen innehåller en självstudiedel och en del som är avsedd att användas för diskussion och reflektion i grupp. Den finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats och Kunskapsguiden.

Skrift och utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?