Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Meddelandeblad Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser – Meddelandeblad

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser – Meddelandeblad

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i SoL och LSS om ansvarsfördelning mellan vistelsekommun och bosättningskommun. Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 3/2011 tar upp tillämpningen av reglerna. Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013.

​Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Enligt de nya bestämmelserna ska bosättningskommunen ha ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Vistelsekommunen kan då i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och verkställighet av en insats. Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insatser, enligt såväl SoL som LSS, till en person som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan kommun. Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt SoL i akuta situationer kvarstår.

Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser – Meddelandeblad på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?