Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 – ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser 2019 – ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser 2019 – ekonomiskt bistånd visar bland annat att fler kommuner har skriftliga och beslutade överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Däremot har 4 av 5 kommuner inte en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​I Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019 kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Årets resultat visar att fler kommuner har skriftliga och beslutade överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Däremot har 4 av 5 kommuner inte en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta.

Arbetet med våld i nära relationer fortsätter att utvecklas. 73 procent av kommunerna använder bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2018.

  • En PDF beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå. 
  • En Excelfil som bilaga innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Öppna jämförelser 2019 – ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?