Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2019 – resultat från registerdata

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2019 – resultat från registerdata

Nya resultat av indikatorer som baseras på registerdata belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på Socialstyrelsens årsstatistik från registret över ekonomiskt bistånd 2018.

​I Socialstyrelsens öppna jämförelser kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd.

Indikatorer belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd

Indikatorerna som publiceras baseras på data från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd under 2018. Indikatorerna belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd, samt orsaker till biståndet genom försörjningshinder. Du hittar bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun.

Resultatet visar bland annat att andelen biståndsmottagare har sjunkit i riket. När det gäller långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare syns däremot ingen minskning. Där har i stället andelen ökat något från 2017.

Öppna jämförelser 2019 – ekonomiskt bistånd, resultat från registerdata på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?