Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Berättelser från #metoo-uppropen

Berättelser från #metoo-uppropen

Sommaren 2018 gav regeringen särskilda uppdrag till myndigheter och civil-samhället. Uppdragen syftade främst till att förbättra arbetet med att upp-täcka, åtgärda och förhindra samt ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella trakasserier.

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra utbildningsinsatser riktade till socialtjänsten och närliggande verksamheter tagit fram fem korta filmer.

Filmerna utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.

Alla fem filmer finns i tre versioner; med eller utan text där du kan välja mellan språken svenska och engelska, med syntolkning och med teckenspråkstolkning.

Du hittar filmerna och ytterligare information på Jämy´s webbplats