Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Bli bättre på lex Sarah

Bli bättre på lex Sarah

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. IVO har tagit fram ett underlag som kan stötta kommuner och privata utförare i arbetet med lex Sarah och med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter.

​Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått indikationer att det systematiska kvalitetsarbetet och förståelsen för detsamma kan förbättras på flera olika sätt.

När det gäller lex Sarah är utredningarna på  individ- och verksamhetsnivå ofta väl beskrivna, men att orsaker och åtgärder på en mer övergripande systemnivå behöver utvecklas.
IVO bedömer också att det borde finnas utrymme att i större utsträckning fråga brukarna om deras upplevelse i samband med att åtgärder genomförs. Har tryggheten ökat, har bemötandet blivit bättre, har stressen minskat, har kontinuiteten ökat och känner de sig mer delaktiga? 

Filmer, förbättringsområden och diskussionsfrågor

För att underlätta kommuners och privata aktörers arbete med lex Sarah har IVO tagit fram ett material som kan användas gemensamt av ledning och personal. Materialet grundar sig på en regional uppföljning av lex Sarah, men också på myndighetens tidigare erfarenheter från arbetet med lex Sarah. Det finns också tre filmer, som kan användas inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt inom funktionshinderomsorgen.
Materialet är framtaget av Inspektionen för vård och omsorg, IVO