Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Nu finns det en checklista på Kunskapsguiden som kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Nu finns det en checklista på Kunskapsguiden som kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan går igenom viktiga punkter i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 och är ett komplement till föreskriften som innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Du hittar checklistan under temat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Temat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete