Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Nytt tema på Kunskapsguiden: Hemlöshet

Nytt tema på Kunskapsguiden: Hemlöshet

Hemlösheten påverkas av både strukturella och individuella faktorer. Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

​Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har framför allt strukturella orsaker som bristen på lämpliga bostäder, hyresnivåer som hushåll med genomsnittliga eller lägre inkomster inte klarar och höga krav för att godkännas som hyresgäst.

Kommunens socialtjänst har en viktig uppgift när det gäller att förebygga hemlöshet och har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att ge enskilda individer olika former av stöd.

Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation. De saknar en egen bostad som de äger eller hyr med besittningsrätt.

Bland de som är hemlösa finns både enskilda och familjer, män och kvinnor i varierande åldrar och i olika livsomständigheter. Många saknar enbart ett eget hyreskontrakt och kommer inte in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns också personer som akut tvingats lämna sitt hem och personer med en sammansatt social problematik som har behov av olika vård- och stödinsatser.

Att leva under osäkra boendeförhållanden är otryggt och ju längre en person har varit hemlös, desto svårare är det i regel att få en lägenhet igen.

Hemlöshet - tema på Kunskapsguiden