Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt IVO: Nya tillstånd och krav 2019

IVO: Nya tillstånd och krav 2019

Från den 1 januari 2019 kommer fler verksamhetstyper att bli tillståndspliktiga, bland annat hemtjänst. Då kommer också nya krav börjar gälla för alla tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS.

​Samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. Samtidigt börjar nya krav gälla för att få behålla ett tillstånd.

Du kan ansöka om tillstånd för verksamheterna först från den 1 januari 2019 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om du redan idag  bedriver hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson behöver ansöka hos Inspektionen för vård om omsorg senast den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i väntan på beslut från oss.

Mer information hittar du på IVO:s webbplats
På IVOs webbplats kan du även se filmen En minut om de nya reglerna för SoL – och LSS-verksamheterna 2019