Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Interkulturellt perspektiv – nytt tema på Kunskapsguiden

Interkulturellt perspektiv – nytt tema på Kunskapsguiden

Vi lanserar nu temat interkulturellt perspektiv på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om vad interkulturellt perspektiv innebär och ta del av ett filmat seminarium med tillhörande frågor för reflektion och diskussion. Temat fungerar också som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

​Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Under temat kan du bland annat ta del av Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 som handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet är uppdelat i sex filmer med tillhörande frågor för reflektion och diskussion.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar Interkulturellt perspektiv som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

Interkulturellt perspektiv på Kunskapsguiden