Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Ny webbutbildning om rehabiliteringskoordinering

Ny webbutbildning om rehabiliteringskoordinering

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har producerat en webbaserad grundutbildning i rehabiliteringskoordinering. Den ger framförallt nya rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer i hälso- och sjukvården en introduktion till den nya funktionen.

​Utbildningen består av sex kapitel som ringar in koordineringsuppdraget och de olika ansvarsområdena. Med hjälp av bland annat filmer, animationer och självtester tar den upp rehabiliteringskoordinatorns roll i förhållande till andra på vårdenheten och till externa aktörer. Den beskriver också vad det innebär att ge ett individuellt stöd till patienten. I ett kapitel finns patientfall att träna på, ett annat kapitel riktar sig särskilt till verksamhetschefer och arbetsledare som leder funktion för koordinering.

Webbutbildningen bygger till stor del på SKL:s Metodbok för rehabkoordinering och ger även grunder i försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation.

Information och webbutbildning på SKL:s webbplats